Hakkımızda

Amacımız

Dünyada hızla artan nüfusu besleyebilmek için toprakdan daha çok mahsul alma arayışlarıyla tarlalara atılan suni gübrelerin, ziraii ilaçların toprakların mineral ve vitamin değerlerini yok etmeye başlamasıyla, yediklerimizin besin değerleri düşmeye ve bu oranda da insanlarda hastalıklar hızlanmaya başladı..

Artık günümüzde Alzheimer dan Obezite ye, Otizm den Kansere kadar hastalıkların sebeplerinde yediklerimizden yeterli bitkisel besleyicileri alamamamıza bağlı olduğu etkili bir biçimde kanıtlandı… Biz Organik Gübre ile toprakların gerçek köklerini bulmalarını ve artık dünyada sağlık ve beslenme kalitesini artırmayı hedefliyoruz…

İbn-i Sina’nın dediği gibi; ” Yiyecekler ilacınız, ilacınız yiyecekler olsun.”
Misyonumuz & Vizyonumuz

Misyonumuz

Doğanın bileşenleri olan İnsana, toprağa, bitkiye, hayvana ve çevreye olan sevgimizden dolayı, Dünyanın geleceğinin sağlıklı organik tarımda olduğu bilinciyle tarımın her alanında kullanılan organik gübre üretmek tedarik etmek ve daha yaşanılır bir dünya kılmak.

Vizyonumuz

Tarım alanında Organik Gübre üreterek müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda AZEFARM olarak, üretim ve tedarik zincirinde Türkiye ve Dünyada Kalite ve Pazar lideri konumuna gelmektir.

Hakkımızda

Gelecekte yaşanabilir bir dünya, doğal ekosistemlerin denge ve döngüsünü devam ettirmesine, ekolojik tarım yöntemlerinin gelişmesine ve gıda güvenliğinin sürdürülmesine bağlıdır. Organik tarım sistemlerinin temeli toprağın sürdürülebilirliğini ve verimini artırmaktır.

Ekolojik yaklaşımlı sürdürülebilir tarımsal üretim sistemleri içinde önemli yeri olan organik bitki beslenmesinin temelini, toprağın organik madde kullanılarak iyileştirilmesi teşkil eder. Artan ekolojik kirlilik ve hastalıklar insanoğlunun tahrip ettiği doğayı yeniden eski haline getirmek ve doğayı sağlıklı kullanarak yaşama devam edebilmek için organik gübre üretimi şart olmuştur. Solucan gübresi üretimi, organik madde oranı çok düşük olan ülke topraklarımızın ve diğer ülkelerin topraklarının organik madde miktarını arttırmak adına çok faydalıdır.

Organik gübre olan solucan gübresinin kullanımıyla hedef, tarım sektörünün ve işletmecilerinin, daha iyi, daha çok verim ve daha çok gelir sağlamalarıdır. Organik tarım, yalnızca insan sağlığı değil, yaşam alanımız olan dünyanın korunmasını da sağlar.